Win-Win on the job

“Met elkaar naar inspiratie en win-win op het werk”Effectief communiceren in organisaties win-win

Soms zijn patronen zodanig ingesleten dat het nodig is om externe ogen in te schakelen om deze patronen te helpen doorbreken. Trainer Leo Sonneveld en/of Anita Paalvast bieden u de helpende hand. Met de Kerntraining of win-win communicatie met Aikido is de eerste stap naar effectievere en prettigere onderlinge communicatie gezet.

In deze vervolgtraining ‘win-win on the job’ wordt er in 3 tot 6 dagdelen gewerkt met het team om alle leden te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun eigen nieuwe, constructieve manier van communiceren waarbij tegelijkertijd problemen in de samenwerking en werkprocessen worden opgelost. Deze 3 tot 6 dagdelen vinden plaats over een periode van 6 tot 12 maanden.

Tijdens de intake bepalen we samen met u de inhoud van de training ‘win-win on the job’. Meestal komen de volgende elementen aan bod:

 • Inventariseren van de knelpunten en goed ontwikkelde aspecten (persoonlijke interviews)
 • rapporteren en categoriseren bevindingen (mensen, processen en systemen)
 • de problemen die deelnemers tijdens de interviews hebben aangedragen als team oplossen door toepassen van win-win communicatie (trainer geeft feedback en stuurt bij)

Met de vervolgtraining ‘win-win on the job’ snijdt het mes aan twee kanten: blijvend oefenen met effectieve communicatie en gelijktijdig knelpunten in de bedrijfsvoering en samenwerking oplossen.

Inhoud van de training

 1. Methode effectief communiceren in organisaties
 2. Persoonlijke interviews over knelpunten en goed ontwikkelde aspecten
 3. Oplossen geïnventariseerde problemen (trainer geeft feedback en stuurt bij)

Wat uw team leert

 1. Begeleid oefenen met het geleerde uit Kerntraining win-win of win-win en Aikido
 2. Uitspreken van kwaliteiten en knelpunten in samenwerking en processen
 3. Met elkaar bespreken van kwaliteiten en knelpunten, doorvragen, dialoog i.p.v. discussie
 4. Afspreken van heldere expliciete doelen omtrent oplossingen en deze vastleggen
 5. Respectvol en onderzoekend aanspreken als afspraken niet worden nagekomen

Concrete resultaten

 1. Meer inspiratie en samenwerking
 2. Beter en breder toepassen van win-win communicatie
 3. Meer invloed in gesprekken en groter gevoel van controle op de uitkomst
 4. Inzicht in knelpunten en kwaliteiten (mensen, processen en systemen)
 5. Oplossingen knelpunten in de samenwerking
 6. Oplossingen knelpunten in de bedrijfsvoering

Geef een antwoord