Win-Win en Lean

Een van de meest voorkomende problemen bij Lean Six Sigma projecten is onvoldoende kwaliteit en effectiviteit van de communicatie. Dit leidt vaak tot irritatie, beperkte medewerking en verspilling van kwaliteiten.

Lean Management

Bij veranderprocessen binnen organisaties is de Lean management filosofie een belangrijk en populair hulpmiddel. Met allerlei methodes, principes en trainingen worden processen verbeterd vanuit het perspectief van de klant en wordt verspilling tot een minimum beperkt.

Lean inzetten betekent vaak ook een nieuwe manier van werken. Verbetervoorstellen worden niet zozeer van hogerhand opgelegd, maar komen voort uit de teams zelf. Medewerkers en managers gaan onder begeleiding van gecertificeerde specialisten, green belts en (master) black belts, samen kijken hoe het beter kan en blijven continu verbeteren.

Win-Win communicatie met Aikido als smeerolie

Goede communicatie is hierin van essentieel belang en onmisbaar voor het succes van het verbetertraject. Het is als de smeerolie die de raderen soepel doet draaien en daar wringt nu vaak de schoen. De principes van win-win communicatie en van Aikido sluiten naadloos aan op de principes van Lean.

Van medewerkers wordt gevraagd mee te denken, de veranderingen mede vorm te geven, het bekende los te laten en hun weerstand om te buigen in constructieve ideeën. Met de training win-win communicatie met Aikido stel je medewerkers, managers en begeleiders in staat die communicatievaardigheden op te doen die ze in deze intense veranderprocessen nodig hebben. Jezelf uitspreken, naar elkaar leren luisteren, effectieve afspraken maken en elkaar op een goede manier aanspreken vormen hiervoor de basis.

Meer rendement uit Lean Six Sigma projecten

Hierdoor kunt u niet alleen communicatieproblemen voorkomen of oplossen, maar ook nóg meer rendement uit uw Lean Six Sigma projecten halen. Het creëert vertrouwen en de wil om verder te komen als team. En last but not least het onderliggende gedachtegoed laten internaliseren bij alle betrokkenen: medewerkers, leidinggevenden, Green Belts en Black Belts.

1-daagse training ‘Win-Win en Lean’

Speciaal voor Lean Six Sigma trajecten bieden wij de 1-daagse training ‘Win-Win en Lean’. Deze training is zowel van waarde bij de kick-off als in verdere fasen van de projecten. Het is een specialisatie die eigenlijk niet bij Green Belts en (Master) Black Belts mag ontbreken omdat het de persoonlijke effectiviteit in de communicatie vergroot en verdiept.

Win-Win en Lean principes

Concreet helpt de training  Win-Win en Lean u bij de volgende Lean principes:

  • Werk aan een proces en cultuur waarin het vanzelfsprekend is om te stoppen om een probleem op te lossen, om daarmee de kwaliteit te verbeteren
  • Zorg voor leiders die deze principes diep verankerd hebben in hun zijn en de achterliggende filosofie en praktische uitwerkingen enthousiast en professioneel overbrengen
  • Geef je medewerkers de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot buitengewoon kundige en authentieke mensen die teams vormen die de filosofie van het bedrijf hanteren als basis voor hun werk.
  • Ga respectvol en betrouwbaar om met je netwerk van partners en leveranciers. Daag hen uit samen nog beter te worden en help hen hier ook bij
  • Genchi Genbutsu: go and see for yourself. Diepgaande waarneming en begrip van de situatie
  • Neem besluiten op basis van consensus door alle opties grondig te overwegen. Implementeer besluiten snel
  • Wordt een lerende organisatie door systematisch georganiseerde reflectie (Hansei) en daarop gebaseerde doorgaande verbetering (Kaizen).
Contact

Interesse? Bel Leo Sonneveld, die zelf de Black Belt opleiding heeft afgerond, voor een afspraak of meer informatie op 06 2631 4406 of stuur hem een mail.

Geef een antwoord