Win-Win Communicatie met Aikido

“Vanuit eigen kracht creatieve oplossingen vinden die recht doen aan alle betrokkenen”

Voor u bestemd?

De training win-win communicatie met Aikido is bestemd voor teams van 8 tot 20 personen die beter en/of prettiger met elkaar willen samenwerken en optimale resultaten willen bereiken door beter te communiceren. U kunt deze training ook inzetten als teambuilding activiteit of het vergroten van klantgerichtheid. Ook sluiten de principes van deze training perfect aan bij Lean Six Sigma projecten.

Signalen die aanleiding geven om aan deze training deel te nemen zijn bijvoorbeeld:

 • onderlinge irritaties
 • oeverloze discussies
 • onverkort vasthouden aan standpunten
 • conflicten
 • lage medewerkerstevredenheid scores
 • magere teamresultaten
 • gespannen sfeer
 • stijging ziekteverzuim
 • lage score klanttevredenheid

Inhoud van de training

De Japanse krijgskunst Aikido is met zijn Win-Win filosofie als fundament bij uitstek geschikt om te ervaren dat weerstand alleen maar weerstand oproept. En dat meebewegen met de ander en, bijna letterlijk, in de ander zijn schoenen gaan staan, de sleutel is tot beter luisteren en creatieve oplossingen zoeken die recht doen aan alle betrokkenen.

Een aantal simpele fysieke oefeningen, gebaseerd op Aikido, geven de deelnemers direct inzicht in destructieve en constructieve communicatie patronen. Ook worden voor hen de eigen fysieke signalen duidelijk die aangeven dat ze dreigen te vervallen in win-verlies communicatie patronen.

Deelnemers aan deze training leren door de krachtige combinatie van zowel mentaal inzicht van  winwin communicatie met fysiek ervaringsinzicht uit Aikido. Dat maakt dat veranderingen sneller kunnen worden doorgevoerd en beter beklijven. Daarnaast vinden deelnemers het ook echt leuk, wat de leerbereidheid bevordert.

In de training win-win communicatie met Aikido behandelen wij de volgende onderwerpen:

 1. Een productieve manier om naar de werkelijkheid te kijken
 2. Het winwin communicatie model
 3. Drie essentiële niveaus van communicatie
 4. Persoonlijke houding in de communicatie
 5. Proces voor effectief omgaan met moeilijke situaties en conflicten
 6. Destructieve en constructieve communicatie patronen
 7. Inzicht in persoonlijke signalen van destructieve communicatie

Verrijkt met dit theoretische fundament oefenen deelnemers met zelf ingebrachte moeilijke situaties/conflicten. Iedereen oefent minimaal drie keer: als luisteraar, als spreker (en inbrenger van de te oefenen situatie) en als procesbegeleider.

Theorie en praktijkoefeningen worden afgewisseld met fysieke oefeningen, gebaseerd op Aikido. Deze geven de deelnemers direct inzicht in destructieve en constructieve communicatie patronen.

Wat uw team leert

In de training win-win communicatie met Aikido leren uw teamleden:

 1. Begrip opbrengen voor de zienswijze van de ander
 2. Op welk vlak individuele groei in communicatie mogelijk is (spreken of luisteren) en vooral ook hoe dit te bereiken
 3. Waarom de intentie van de communicatie het resultaat bepaalt
 4. Het effect herkennen van de persoonlijke houding (ouder, volwassen, kind) in de communicatie en hoe hier bewust mee om te gaan
 5. Hoe moeilijke situaties communicatief het hoofd te bieden en conflicten in de kiem te smoren
 6. Herkennen van destructieve en constructieve communicatiepatronen
 7. Voelen en herkennen van fysieke signalen van win-verlies communicatie
 8. Voelen en herkennen van fysieke signalen van win-win communicatie

Concrete resultaten van de training zijn:

 1. Meer en/of beter onder woorden kunnen brengen van eigen visie, mening, standpunt
 2. Meer en/of beter kunnen luisteren, parafraseren en verdiepende vragen stellen
 3. Meer invloed in gesprekken en groter gevoel van controle op de uitkomst
 4. De teamleden leren elkaar beter en op een dieper niveau kennen
 5. Meer begrip voor elkaars zienswijze
 6. Minder of kortere irritaties en conflicten
 7. Meer inspiratie en samenwerking
 8. Prettiger en constructiever werksfeer
 9. Een fundament voor continue groei in de communicatie
 10. Meer vanuit eigen kracht creatieve oplossingen vinden die recht doen aan alle betrokkenen (essentieel voor klanttevredenheid)

Kortom

Met de training win-win communicatie met Aikido leert u het geheim van goede samenwerking kennen en fysiek ervaren. Hiermee legt u met uw team in 8 uur het fundament om beter binnen het team te communiceren en de natuurlijke kracht van ieder teamlid in te zetten om creatieve oplossingen te vinden die recht doen aan alle betrokkenen.

Doordat (het grootste deel van) het team dezelfde communicatie inzichten heeft, geeft iedere werkdag ruimte om het geleerde in praktijk te brengen, elkaar feedback te geven en te ervaren waar nog verbetering mogelijk is.

Uw ervaren trainers zijn Leo Sonneveld en Anita Paalvast.

Praktische gegevens over de training win-win communicatie met Aikido

 • Locatie in conferentieoord in omgeving Zeist
 • Twee dagdelen van 09.00 tot 17.00 of van 13.00 tot 22.00 uur
 • Minimaal aantal deelnemers 8 en maximaal 20.

Investering per persoon is € 566,- ex. BTW  inclusief accommodatie, lunch, koffie en thee

Geef een antwoord