Overzicht wat uw team leert

Wat uw team leert
Kerntraining   Win-Win
Win-Win           en Aikido
Win-Win     on the job
Begrip opbrengen voor de zienswijze van de ander

Op welk vlak individuele groei in communicatie mogelijk is (spreken of luisteren) en vooral ook hoe dit te bereiken

Waarom de intentie van de communicatie het resultaat bepaalt

Het effect herkennen van de persoonlijke houding (ouder, volwassen, kind) in de communicatie en hoe hier bewust mee om te gaan

Hoe moeilijke situaties communicatief het hoofd te bieden en conflicten in de kiem te smoren

Herkennen van destructieve communicatiepatronen  

 
Herkennen van  constructieve communicatiepatronen  

 
Voelen en herkennen van fysieke signalen van win-verlies communicatie  

 
Voelen en herkennen van fysieke signalen van win-win communicatie

Begeleid oefenen met het geleerde uit Kerntraining Win-Win of Win-Win en Aikido    

Uitspreken van kwaliteiten en knelpunten in samenwerking en processen    

Met elkaar bespreken van kwaliteiten en knelpunten, doorvragen, dialoog i.p.v. discussie    

Afspreken van heldere expliciete doelen omtrent oplossingen en deze vastleggen    

Respectvol en onderzoekend aanspreken als afspraken niet worden nagekomen    

Beknopt overzicht van concrete resultaten van win-win trainingen

Beknopt overzicht van inhoud van win-win trainingen

Beknopt overzicht van praktische informatie win-win trainingen

Geef een antwoord