Overzicht concrete resultaten

Concrete resultaten
Kerntraining   Win-Win
Win-Win           en Aikido
Win-Win   on the job
Meer en/of beter onder woorden kunnen brengen van eigen visie, mening, standpunt

Meer en/of beter kunnen luisteren, parafraseren en verdiepende vragen stellen

Meer invloed in gesprekken en groter gevoel van controle op de uitkomst

De teamleden leren elkaar beter en op een dieper niveau kennen

Meer begrip voor elkaars zienswijze

Minder of kortere irritaties en conflicten

Meer inspiratie en samenwerking

Prettiger en constructiever werksfeer

Een fundament voor continue groei in de communicatie

Meer vanuit eigen kracht spreken en luisteren  

Creatieve oplossingen vinden die recht doen aan alle betrokkenen  

Lichaam als informatiebron  

Beter en breder toepassen van win-win communicatie    

Inzicht in knelpunten en kwaliteiten (mensen, processen en systemen)    

Oplossingen knelpunten in de samenwerking    

Oplossingen knelpunten in de bedrijfsvoering    

Beknopt overzicht van inhoud van win-win trainingen

Beknopt overzicht van wat uw team leert van win-win trainingen

Beknopt overzicht van praktische informatie win-win trainingen

 

Geef een antwoord